Trái Cây
 
 Bơ
Cóc
Dưa Hấu
Hồng
Bưởi
Cam Sành
Chôm Chôm
Dừa
Điều
Đu Đủ
Gấc
Hồng Dòn
Khế
Lựu
Mận
Mẵng Cầu Na
Mãng Cầu Xiêm
Mãng Cụt
Me
Mít Tố Nữ
Nhãn
Ổi
Ổi Xá Lị
Sa-bô-chê
Sầu Riêng
Sơ-ri
Thanh Long
 Thơm
Vải
Vú Sữa
Xoài
Quýt